“1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

Pengenalan

Baca keterangan rasmi

Mengenai

Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi awam, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia sedang melalui peringkat baru kewujudannya, tahap yang ditandakan oleh tiga prinsip yang mendasari mandat semasa Pengurusan Universiti: prestasi, kualiti, dan konsistensi. Sebagai Universiti yang agak muda - kita merayakan 28 tahun kewujudan pada tahun 2019 -, Universiti kami menyedari tujuan dan peranannya dalam sistem pendidikan tinggi di Romania dan sentiasa berkaitan dengan tradisi sistem pendidikan Transylvanian.

Kerjasama Antarabangsa dengan Institusi Pengajian Tinggi

Prinsip utama strategi pengantarabangsaan "1 Decembrie 1918" Universiti Alba Iulia, yang dibangunkan dalam kerjasama dengan dan disahkan oleh pengurusan universiti, adalah seperti berikut: memanjangkan dimensi antarabangsa aktiviti penyelidikan, dan proses pengajaran / pembelajaran, meningkatkan kesedaran antara budaya dan bahasa, dan penglibatan aktif dalam tadbir urus sosial dan korporat. Kami secara aktif memupuk pergerakan guru dan pelajar dan kami secara berterusan memperluaskan kerjasama kami dengan institusi di seluruh dunia, sama ada melalui perjanjian dua hala atau kerjasama dalam pelbagai jenis rangkaian (Persatuan Universiti Wilayah Carpathian, Konsortium dalam Kemanusiaan, Rangkaian Eropah untuk Aktiviti Pendidikan Antarbudaya, UNIRO - Rangkaian Universiti Hubungan Antarabangsa, dsb.). Universiti kami kini telah membuat kesimpulan lebih daripada 200 perjanjian Erasmus dengan institusi pengajian tinggi untuk mobiliti pelajar dan kakitangan. Setiap tahun kami menghantar kira-kira 200 pelajar untuk pengajian atau peletakan di luar negara dan menjadi tuan rumah kepada lebih daripada 100 pelajar masuk dalam Program Mobiliti Erasmus. Universiti kami juga melaksanakan tindakan Mobiliti Kredit Antarabangsa, kerana kami telah dianugerahkan geran untuk aliran mudah alih dengan Australia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, Uzbekistan, Rusia, Colombia, dan China (dengan China kita hanya diberikan untuk mobiliti kakitangan) . Selain daripada program mobiliti, kami membangunkan aktiviti pembelajaran dan penyelidikan bersama, seperti menganjurkan persidangan tematik (GeoCAD, ICTAMI, BENA, dan lain-lain), bersama-sama menerbitkan volum persidangan secara berkala dan jurnal akademik yang dikaji semula. Kami telah berjaya mewujudkan Ph.D. program, dan kami sedang melihat rancangan baru yang ditawarkan oleh Program ERA dan Horizon 2020.119095_pexels-photo-1438072.jpeg

Mengenai Erasmus

Pelaksanaan dan organisasi mobiliti Eropah dan antarabangsa dijalankan oleh Pejabat Erasmus, sebahagian dari Pusat Hubungan Antarabangsa. Kepala Kantor adalah Koordinator Institusi Erasmus, mengawasi kegiatan 2 karyawan penuh waktu dan bahwa Koordinator Departemen yang bertanggung jawab atas masalah akademik Erasmus untuk siswa masuk dan keluar. Pejabat ini juga bekerjasama dengan Penasihat Undang-undang, Bertanggungjawab Kewangan, dan Ketua Akauntan, dengan tugas-tugas tertentu termasuk dalam perihal pekerjaan. Tugas dibahagikan dengan jelas mengikut Peraturan-Peraturan Dalaman yang diluluskan oleh Senat dan mengikut perihal kerja setiap kakitangan. Komunikasi dan operasi dijalankan mengikut prosedur dan peraturan khusus mengenai aktiviti mobiliti antarabangsa. Pejabat ini berada di bawah kuasa jawatankuasa pengurusan Erasmus, yang dinamakan oleh Rektor, yang bertanggungjawab mengambil keputusan pengurusan mengenai Program Erasmus.

Kajian di Alba Iulia

1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia

UAB adalah yang pertama dan utama institusi pengajaran dan pengajaran, komited untuk memenuhi keperluan masyarakat. Masyarakat kampus kami mencerminkan dan merupakan sebahagian daripada masyarakat yang terdiri daripada semua kaum, akidah dan keadaan sosial. Tingkah laku urusan universiti yang berjaya memerlukan setiap ahli masyarakat universiti mengakui dan mengamalkan prinsip-prinsip berikut:

  • Kami mengesahkan martabat yang wujud dalam diri kita semua, dan kami berusaha mengekalkan suasana keadilan yang ditandai dengan menghormati antara satu sama lain. Kami akan berusaha untuk memupuk persefahaman antara pelbagai bahagian keseluruhan kami.
  • Kami mempromosikan ekspresi terbuka terhadap keperibadian kami dan kepelbagaian kami dalam batas-batas kesopanan, kepekaan, dan rasa hormat.
  • Kami berbangga dengan pelbagai pencapaian kami, dan kami meraikan perbezaan kami.
  • Kami akan berusaha untuk membina semangat dan tujuan masyarakat sejati berdasarkan saling menghormati.

Pelajar antarabangsa

Warga dari EU, Persatuan Ekonomi Eropah (Norway, Iceland, dan Liechtenstein) dan Switzerland yang memohon kemasukan dalam sistem pendidikan Romania harus memenuhi syarat yang sama dengan warga Romania dan yuran tuisyen yang sama seperti pelajar Romania akan memohon dalam kes mereka baik.

Program pengajian dalam bahasa Inggeris

Program ini memberi tumpuan kepada mencapai pelajar yang moden dan formatif yang boleh berorientasikan pragmatik dalam sistem pendidikan sesuai dengan keperluan sebenar sekolah Romania dalam konteks konteks Uni Eropa.

Lokasi

Alba Iulia

Alamat
Strada Militari, Alba Iulia
Alba Iulia, Alba County, Romania