StudentTests

Ujian pelajar merupakan ujian yang menentukan sama ada pelajar memenuhi kelayakan untuk pelbagai jenis ijazah yang berbeza. Oleh itu, adalah sangat penting bagi pelajar dan pelajar prospektif mengetahui format dan syarat ujian yang berlainan serta mengulang kaji bersungguh-sungguh untuk ujian tersebut supaya dapat memasuki program dan universiti yang mereka idam-idamkan.
Magoosh menyediakan persediaan ujian SAT dalam talian, maka pembelajaran untuk ujian terpiawai menjadi mudah diakses, berkesan dan menyeronokkan. Pelajar dapat belajar pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja menerusi komputer atau telefon, dan kos Magoosh adalah lebih rendah berbanding dengan kos kelas atau tutor—tetapi dengan hasil yang serupa atau lebih baik.{break} 1750+ soalan latihan dan 200+ video pembelajaran