Keystone logo

Terma dan syarat

Teks berikut menerangkan terma dan syarat untuk penggunaan www.masterstudies.com 's laman web dan perkhidmatan yang berkaitan dengannya, seperti yang dibuat dan dikendalikan oleh Keystone Academic Solutions. Sila baca dengan teliti. Dengan menggunakan laman web ini, anda menyatakan bahawa anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini. Keystone Academic Solutions boleh menyemak dan mengemas kini terma dan syarat ini pada bila-bila masa, jadi sila lawati halaman ini secara berkala untuk menyemak teks, kerana ia mengikat anda. Istilah "Anda" dan "Pengguna" digunakan di seluruh teks dengan merujuk kepada semua individu dan/atau entiti yang mengakses laman web ini untuk sebarang tujuan atau sebab.

Penggunaan Kandungan dan Hak Milik

Dengan menggunakan tapak web ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa semua kandungan dan bahan yang terdapat padanya, seperti teks, logo, grafik, imej dan perisian, dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain Norway dan antarabangsa. Semua kandungan dan bahan adalah hak milik Keystone Academic Solutions atau pembekal kandungan atau pelanggannya. Penyelesaian Akademik Keystone mempunyai hak eksklusif untuk menyusun kandungan laman web ini (bermaksud pengumpulan, susunan dan paparannya). Hak ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta Norway dan antarabangsa. Dengan menggunakan Laman Web ini anda bersetuju untuk tidak menangkap, menjual, melesenkan, mengedar, menerbitkan, mengubah suai, menyesuaikan, mengedit, menyalin, mengeluarkan semula, atau menggunakan semula kandungan laman web ini dengan cara lain untuk sebarang tujuan awam atau komersial. Anda dilarang menyalin atau menyesuaikan kod HTML yang Keystone Academic Solutions cipta dan gunakan untuk menjana halaman webnya. Kod ini juga dilindungi oleh hak cipta. Anda dilarang secara nyata untuk melanggar keselamatan laman web ini (contohnya melalui, tetapi tidak terhad kepada, menggunakan mana-mana peranti, perisian atau prosedur yang mengganggu atau cuba mengganggu fungsi tapak web ini dengan betul; menggunakan sebarang peranti atau alat untuk menavigasi tapak web ini selain daripada yang disediakan oleh Keystone Academic Solutions; cuba untuk mentafsir, menyahhimpun, menyahhimpun atau merekayasa balik mana-mana perisian yang membentuk sebahagian daripada tapak web; menyebarkan atau cuba menyebarkan virus, Trojan, cecacing atau mana-mana peranti lain yang direka bentuk atau bertujuan untuk mengganggu, merosakkan atau mengganggu sebarang maklumat, perisian, perkakasan atau sistem komunikasi).

Kelakuan Penggunaan

Anda dibenarkan untuk mengakses kandungan laman web ini untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda, dengan syarat anda berbuat demikian tanpa melanggar hak cipta dan hak proprietari lain, dan dengan syarat anda tidak menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh ini. terma dan syarat. Anda menerima untuk tidak menggunakan tapak web ini dalam apa-apa cara yang menyalahi undang-undang, kesat, mengancam, mengganggu, lucah, memfitnah, membenci, atau dalam apa-apa cara lain melanggar terma dan syarat ini. Semasa menggunakan laman web ini, anda menerima untuk tidak menyiarkan sebarang maklumat yang tidak tepat atau palsu tentang diri anda, atau sebarang maklumat yang bukan sebahagian daripada CV anda sendiri, atau sebarang iklan yang tidak diminta atau cadangan perniagaan, atau surat berantai dan surat sampah. Sebagai pengguna laman web ini dan perkhidmatannya, anda bertanggungjawab ke atas komunikasi anda sendiri dan untuk akibat penyiaran anda.

Liabiliti Penyelesaian Akademik Keystone

Kandungan laman web ini mungkin termasuk ketidaktepatan atau kesilapan tipografi. Anda menggunakan laman web ini dan kandungannya atas risiko anda sendiri. Perubahan dibuat secara berkala pada Laman Web ini dan kandungannya, dan boleh dibuat pada bila-bila masa. Penyelesaian Akademik Keystone tidak mempunyai kewajipan untuk memantau penggunaan laman web ini atau untuk mengekalkan kandungan sesi anda. Keystone Academic Solutions tidak mengawal atau menjamin ketepatan maklumat yang disiarkan oleh pengguna. Penyelesaian Akademik Keystone boleh mengambil tindakan untuk menghalang penggunaan laman web ini yang boleh menimbulkan liabiliti kepada Penyelesaian Akademik Keystone.

Penafian Waranti dan Kerosakan Berbangkit

Penyelesaian Akademik Keystone tidak mewakili atau menjamin bahawa tapak web ini akan beroperasi tanpa gangguan atau bebas ralat, atau tapak web atau pelayan yang menyediakannya bebas daripada virus komputer atau peranti berbahaya yang lain. Semua kandungan laman web ini disediakan "seadanya" tanpa apa-apa jenis waranti, termasuk jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Penyelesaian Akademik Keystone tidak mewakili atau menjamin bahawa laman web ini, kandungannya, penggunaannya atau hasil penggunaannya adalah betul, tepat, tepat pada masanya, atau sebaliknya boleh dipercayai. Penyelesaian Akademik Keystone tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas penggunaan laman web ini yang menyalahi undang-undang atau dengan apa-apa cara melanggar terma dan syarat ini. Dalam apa jua keadaan, Keystone Academic Solutions tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan langsung, tidak langsung atau berbangkit akibat daripada penggunaan anda atau ketidakupayaan untuk menggunakan tapak web ini.

Pautan ke Tapak Lain

Laman web ini mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Penyelesaian Akademik Keystone menyediakan pautan ini hanya sebagai kemudahan kepada anda dan bukan sebagai pengesahan kandungan tapak web pihak ketiga ini, yang mana Penyelesaian Akademik Keystone tidak bertanggungjawab. Anda mengakses laman web pihak ketiga yang dipautkan atas risiko anda sendiri.

Pampasan

Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan menahan Penyelesaian Akademik Keystone yang tidak berbahaya, pengarah, pekerja, wakil dan ejennya, daripada dan terhadap semua liabiliti, tuntutan, tindakan, tuntutan atau perbelanjaan, termasuk tanpa had yuran undang-undang dan perakaunan, yang mendakwa atau terhasil daripada anda penggunaan atau penyalahgunaan laman web ini atau pelanggaran anda terhadap terma dan syarat ini.

Pengiklanan Paparan

Penyelesaian Akademik Keystone telah melaksanakan Pengiklanan Paparan dan menggunakan Doubleclick, ciri Google Analitis berdasarkan Pengiklanan Paparan. Anda boleh menarik diri daripada Google Analitis untuk Pengiklanan Paparan dan menyesuaikan iklan Rangkaian Paparan Google menggunakan Pengurus Keutamaan Iklan . Anda juga boleh mengarahkan Google Analitis untuk tidak menghantar sebarang maklumat tentang lawatan tapak web anda ke Google Analitis dengan memuat turun dan memasang Alat Tambah Penyemak Imbas Pilih Keluar Analitis Google untuk penyemak imbas web semasa anda.

Maklumat perhubungan

Sila lihat halaman hubungan kami untuk maklumat lanjut.

Terma dan Syarat ini kali terakhir diubah suai pada 12 Mac 2018