Read the Official Description

Jabatan Concordia University Chicago Kepimpinan berada di barisan hadapan dalam menyediakan pendidik dengan kualiti, pendidikan lulusan yang relevan dan terkini, yang meningkatkan kepimpinan guru dan pentadbir awam dan bukan awam kerana mereka memberi kesan positif kepada sekolah.

Kami menganjurkan calon-calon ijazah kedoktoran kami dan semua pelajar di sekolah awam dan bukan awam. Kami adalah profesional reflektif yang memberikan pendidikan yang berkualiti, relevan dan terkini untuk calon siswazah kami dalam kepimpinan. Kami menyediakan calon kami untuk menjadi pemimpin guru dan pentadbir membimbing sekolah awam dan bukan awam dalam perkhidmatan pelajar supaya mereka menjadi warganegara yang berkesan dalam masyarakat global.


Mengenai Ijazah

Program doktoral ini menyediakan calon untuk tanggungjawab pentadbiran seluruh daerah atau bukan awam. Program ini direka untuk membantu calon kedoktoran:

 • Menggalakkan kejayaan semua pelajar melalui pembangunan dan pelaksanaan visi pembelajaran bersama yang menyokong proses pembelajaran.
 • Mengembangkan kemahiran maju dalam pengurusan organisasi, operasi, dan sumber untuk persekitaran pembelajaran yang selamat, cekap dan berkesan di sekolah dan daerah.
 • Bekerjasama dengan staf, papan pendidikan, pelajar, keluarga dan anggota komuniti sebagai tindak balas terhadap minat dan keperluan pendidikan dan komuniti yang pelbagai serta menggerakkan sumber-sumber masyarakat.
 • Menunjukkan integriti, keadilan dan kelakuan etika untuk menyokong dan memajukan perkembangan masyarakat pendidikan moral.
 • Memahami dan menanggapi konteks politik, sosial, ekonomi, undang-undang dan budaya yang lebih besar.


Program Kecekapan dan Hasil

Menunjukkan Kepimpinan Instruksional

Kecekapan: Menganalisis program pengajaran dan data prestasi pelajar untuk menyokong kejayaan untuk semua pelajar.

Hasil:

 • Calon menunjukkan pemahaman tentang pelbagai metodologi penyelidikan pengajaran dan boleh menganalisis kekuatan dan kelemahan yang setanding dengan setiap kaedah.
 • Calon dapat menggunakan data kualitatif dan kuantitatif, kaedah penyelidikan yang bersesuaian, teknologi dan sistem maklumat untuk membangunkan pelan jangka panjang bagi daerah yang menilai sistem penambahbaikan dan akauntabiliti daerah.
 • Calon menunjukkan keupayaan untuk menggunakan dan mempromosikan teknologi dan sistem maklumat untuk memperkayakan kurikulum dan arahan daerah, memantau amalan pengajaran dan memberikan bantuan kepada pentadbir yang mempunyai keperluan untuk penambahbaikan.
 • Calon menunjukkan keupayaan untuk memperuntukkan dan mewajarkan sumber untuk mengekalkan program pengajaran.
 • Calon menunjukkan keupayaan untuk memudahkan dan terlibat dalam aktiviti yang menggunakan amalan terbaik dan penyelidikan pendidikan yang mantap untuk meningkatkan program pengajaran.
 • Calon menunjukkan keupayaan untuk membantu kakitangan sekolah dan daerah dalam memahami dan menggunakan amalan terbaik untuk pembelajaran pelajar.
 • Calon memahami dan boleh menggunakan keprihatinan terhadap kepelbagaian, teori pembangunan manusia, dan teori pembelajaran dan motivasi yang terbukti dalam proses pembelajaran.
 • Calon memahami cara menggunakan strategi penyelidikan yang sesuai untuk prestasi pelajar profil di daerah dan menganalisis perbezaan di antara subkumpulan.

Menunjukkan Kepimpinan Penyeliaan Etika

Kecekapan: Menilai iklim sekolah, budaya dan kakitangan profesional untuk memastikan penyediaan sokongan untuk kejayaan semua pelajar.

Hasil:

 • Calon menunjukkan pengetahuan tentang strategi pembelajaran dewasa dan keupayaan untuk menerapkan teknologi dan penyelidikan kepada reka bentuk pembangunan profesional yang memberi tumpuan kepada masalah dan tugas yang sahih, bimbingan, bimbingan, persidangan dan teknik lain yang mempromosikan pengetahuan dan kemahiran baru di tempat kerja.
 • Calon menunjukkan keupayaan untuk menggunakan strategi seperti pemerhatian dan refleksi kerjasama untuk membantu membentuk pelan pertumbuhan profesional yang komprehensif dengan kakitangan daerah dan sekolah.
 • Calon membangunkan pelan pertumbuhan profesional individu yang mencerminkan komitmen untuk pembelajaran sepanjang hayat dan amalan terbaik.

Menunjukkan Kemahiran Kepimpinan Pengurusan Berkesan, Praktikal dan Etika

Kompetensi: Rancang untuk menggunakan sumber fiskal, manusia dan bahan yang berkesan untuk mempromosikan kejayaan semua pelajar dalam persekitaran pembelajaran yang selamat, berkesan dan cekap.

Hasil:

 • Calon menunjukkan keupayaan untuk menggunakan pengetahuan berasaskan penyelidikan pembelajaran, pengajaran, pembangunan pelajar, pembangunan organisasi dan pengurusan data untuk mengoptimumkan pembelajaran untuk semua pelajar.
 • Calon menunjukkan organisasi berkesan sumber fiskal, manusia dan material, memberi keutamaan kepada pembelajaran dan keselamatan pelajar sambil menunjukkan pemahaman tentang proses belanjawan daerah dan tanggungjawab fidusiari.
 • Calon menunjukkan keupayaan untuk menganjurkan daerah berdasarkan penunjuk ekuiti, keberkesanan, dan kecekapan dan boleh memohon prinsip perundangan yang menggalakkan ekuiti.
 • Calon menunjukkan kefahaman tentang cara menerapkan prinsip undang-undang untuk mempromosikan dan menyediakan kemudahan yang selamat, berkesan dan cekap.

Menunjukkan Kemampuan Berkomunikasi Berkesan dengan Orang Tua dan Anggota Komuniti Lain

Kompetensi: Melibatkan komuniti luar untuk memastikan kejayaan semua pelajar.

Hasil:

 • Calon menunjukkan keupayaan untuk memudahkan perancangan dan pelaksanaan program dan perkhidmatan yang membawa bersama sumber keluarga dan komuniti untuk memberi kesan positif kepada pembelajaran pelajar.
 • Calon menunjukkan keupayaan untuk menggunakan maklumat awam dan pengetahuan berasaskan penyelidikan tentang isu dan trend untuk bekerjasama dengan ahli komuniti dan organisasi masyarakat untuk memberi kesan positif kepada pembelajaran pelajar.
 • Calon menerapkan pemahaman mengenai model perhubungan komuniti, strategi dan proses pemasaran, membuat keputusan berasaskan data, dan teori komunikasi untuk merangka rangka kerja untuk sekolah, perniagaan, masyarakat, perkongsian pendidikan dan pendidikan tinggi.
 • Calon menunjukkan keupayaan untuk membangun dan melaksanakan rancangan untuk memupuk hubungan dengan pemimpin masyarakat dan menjangkau organisasi perniagaan, agama, politik dan perkhidmatan yang berbeza untuk mengukuhkan program dan menyokong matlamat daerah.
 • Calon menunjukkan keupayaan untuk melibatkan anggota komuniti, kumpulan dan pihak berkepentingan lain dalam membuat keputusan daerah, mencerminkan pemahaman mengenai strategi untuk memanfaatkan peranan integral daerah dalam komuniti yang lebih besar.
 • Calon menunjukkan keupayaan untuk bekerjasama dengan agensi komuniti untuk mengintegrasikan perkhidmatan kesihatan, sosial dan lain-lain di sekolah untuk menangani keadaan pelajar dan keluarga yang mempengaruhi pembelajaran.
 • Calon menunjukkan keupayaan untuk menjalankan perhubungan masyarakat yang mengamalkan amalan hubungan media yang berkesan.
 • Calon membangun dan melaksanakan strategi yang menyokong penglibatan keluarga dalam pendidikan anak-anak mereka, memperkuatkan di kalangan kakitangan daerah keyakinan bahawa keluarga mempunyai kepentingan terbaik anak-anak mereka dalam fikiran.

Memahami Populasi Pelbagai

Kompetensi: Menunjukkan kesedaran dan kepekaan terhadap keperluan semua pelajar untuk menjamin kejayaan pendidikan di sekolah dan daerah.

Hasil:

 • Calon menggunakan pengetahuan semasa peraturan dan peraturan yang mengatur pendidikan untuk subpopulasi (iaitu, pendidikan khas, berbakat dan berbakat, ELL, subkumpulan etnik).
 • Calon menunjukkan penghormatan terhadap hak orang lain berkenaan dengan kerahsiaan, martabat, dan kejujuran.
 • Calon menilai data dan menentukan keperluan untuk melayani sub-populasi untuk memastikan kejayaan sekolah dan pencapaian yang sesuai.
 • Calon menyokong program dan perkhidmatan yang meraikan dan menyokong pelbagai jenis sekolah dan daerah.

Fahami Konteks Lebih Besar

Kompetensi: Bekerjasama dengan entiti yang relevan di luar sekolah untuk menyokong kejayaan semua pelajar.

Hasil:

 • Calon menunjukkan keupayaan untuk menggunakan kaedah penyelidikan, teori, dan konsep yang sesuai untuk meningkatkan operasi daerah.
 • Calon menunjukkan kefahaman mengenai punca kemiskinan dan kelemahan lain serta kesannya terhadap keluarga, masyarakat, kanak-kanak, dan pembelajaran.
 • Calon menunjukkan kefahaman tentang dasar, undang-undang, dan peraturan yang digubal oleh pihak berkuasa tempatan, negeri dan persekutuan yang mempengaruhi daerah tertentu.
 • Calon boleh menerangkan sistem pembiayaan sekolah awam dan kesannya kepada pengagihan peluang pendidikan yang saksama di dalam daerah.
 • Calon menunjukkan keupayaan untuk bekerja dengan pemimpin politik di peringkat tempatan, negeri dan kebangsaan.
 • Calon boleh memohon pemahaman tentang bagaimana undang-undang khusus di peringkat tempatan, negeri dan persekutuan mempengaruhi daerah sekolah dan penduduk.
 • Jawatan pendukung calon sebagai tindak balas kepada perubahan dasar yang dicadangkan yang akan memberi manfaat atau membahayakan daerah dan menerangkan bagaimana dasar dan undang-undang yang dicadangkan dapat meningkatkan peluang pendidikan dan sosial bagi masyarakat tertentu.


Kurikulum

* PELAJAR ANTARABANGSA: Sebagai tambahan kepada kurikulum program asas yang disenaraikan di bawah ini, pelajar antarabangsa yang menghadiri kelas tatap muka di kampus CUC dikehendaki mengambil Seminar dalam Pengajian Tinggi, kursus 3 kredit.

Calon yang ingin Pengesahan Penguasa Negeri Negara Illinois mesti melengkapkan kursus dalam program yang ditandai dengan asterisk (*).

Pengkhususan Kepimpinan Pendidikan

 • Sekolah, Ibu Bapa, Hubungan Masyarakat
 • Penguasa Super *
 • Strategi Kepimpinan Pendidikan
 • Membuat keputusan berasaskan penyelidikan *
 • Pentadbiran Sumber Manusia dan Bargaining *
 • Kewangan Pendidikan *
 • Teori Pemantauan dan Amalan *
 • Isu Undang-undang untuk Sekolah Daerah *
 • Penambahbaikan Sekolah / Daerah Menggunakan Analisis Data
 • Latihan: Penyediaan Superintenden *

Asas / Falsafah / Etika

 • Perubahan Organisasi *
 • Falsafah Pengetahuan Saintifik (Ph.D. sahaja)
 • Asas Kepemimpinan Falsafah dan Teoritis (EdD sahaja)
 • Analisis Dasar *
 • Etika untuk Pemimpin Pendidikan *

Penyelidikan dan Statistik untuk Track Edd, Pengamal

 • Reka Bentuk Penyelidikan
 • Penyelidikan Ukur
 • Penyelidikan kualitatif
 • Penyelidikan Kuantitatif

Penyelidikan dan Statistik untuk Ph.D., Tracker Researcher

 • Reka Bentuk Penyelidikan
 • Penyelidikan kualitatif
 • Penyelidikan Kuantitatif
 • Penyelidikan Kaedah Campuran

Pilih satu:

 • Penyelidikan Ukur
 • Topik Lanjutan dalam Statistik
 • Topik Lanjutan dalam Analisis Kualitatif

Ujian Komprehensif dan Disertasi

 • Peperiksaan Komprehensif
 • Disertasi
 • Penyeliaan Disertasi

* Sila ambil perhatian, Concordia University Chicago tidak menawarkan biasiswa penuh atau separa atau tuisyen kepada pelajar atau pemohon yang berminat.

Program taught in:
English

See 8 more programs offered by Concordia University Chicago »

Last updated June 18, 2018
This course is Online, Campus based
Start Date
Ogos. 2019
Sept. 2019
Duration
Permintaan Maklumat
Sepenuh masa
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
Application deadline
Start Date
Ogos. 2019
Application deadline

Ogos. 2019

Sept. 2019

Location
Application deadline
End Date